0 Sản Phẩm
nguyenvannay.com
Hỗ Trợ Nhanh

0909533929


KINH DOANH 0909 533 929

KỸ THUẬT 0908 679 763
Thống
Trang chủ

Gh? C?t Tc Nam VN-N01L

Gh? C?t Tc Nam VN-N01L

MÃ Sản Phẩm: VN-N01L

Giá : CALL

Số Lượng


THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN

 

CÔNG TY TNHH SX - TM - DV - XNK NGUY?N V?N NÂY
S? TK: 042 100 042 0946
NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH PHÚ TH?


gh? c?t tóc nam là m?t trong các s?n ph?m tiêu bi?u c?a công ty chúng tôi, v?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong ngành s?n xu?t th?i trang tóc và cho ra hàng ngàn s?n ph?m gh? c?t tóc nam n? m?i n?m, nh?ng s?n ph?m c?a chúng tôi ???c tin dùng ? kh?p m?i mi?n ??t n??c vi?t nam c?ng nh? trên toàn th? gi?i

gh? c?t tóc nam VN-N01L là m?t trong nh?ng s?n ph?m tiêu bi?u ?ó, ???c thi?t k? và s?n xu?t cho các ti?m c?t tóc t?m trung nh?ng s?n ph?m gh? c?t tóc VN-N01L v?n ??t t?t c? nh?ng yêu c?u c?a khách hàng khó tính nh?t. gh? c?t tóc nam VN-N01L ???c thi?t k? v?i chân ?? v?ng ch?c, h? th?ng nâng h? gh? d? dàng, tay v?n ???c thi?t k? giúp ng??i n?m ???c tho?i mái nh?t v?i tay v?n ???c lót mút cao c?p m?m m?i và ???c b?c gi? gia bên ngoài, gác chân ???c thi?t k? v?i 2 ki?u gác chân ch?ng m?i chân khi khách hàng ng?i trên gh?. n?m lót ???c làm t? mút ch?t l??ng cao ch?ng x?p qua th?i gian dài s? d?ng và luôn ??t ???c ?? m?m m?i c?a gh? ng?i.

 ? nh?ng v? trí n?i ti?p gh? c?t tóc nam VN-N01L ???c thêm các thành ph?n inox s?c x?o giúp cho gh? có tính cao v? th?m m? và c?m nh?n ???c s? v?ng ch?c khi nhìn t?ng quan gh?.

Hãy ??n v?i chúng tôi ?? nh?n ???c nh?ng s?n ph?m ??P v? m?u mã, B?N v? ch?t li?u và GIÁ c?a nhà s?n xu?t.

Công ty TNHH SX TM DV NGUY?N V?N NÂY

S?n xu?t và cung c?p các s?n ph?m : Gh? u?n tóc - Gi??ng g?i ??u - Gi??ng massage - gh? c?t tóc - Gh? h?t tóc - Gh? c?t tóc nam - Gh? c?t tóc n?

- Showroom : 165A Ngô Gia T?, Ph??ng 2, Qu?n 10, TP.HCM ?i?n tho?i : (08)38359 116 - 0909 533 929
Website: nguyenvannay.com

- X??ng s?n xu?t : 1/9A Tr?n V?n M??i, Xã Xuân Th?i ?ông, Hóc Môn, TPHCM
?i?n tho?i : (08)37108 850 - 0908 176 140

Chúng tôi r?t hân h?nh ???c ph?c v? quý khách

TOP